Kvalitet och miljö

KVALITET OCH MILJÖ

 Två viktiga punkter.

Vår storlek till trots utför vi kontinuerliga kvalitetskontroller, vilket är ett måste för att kunna upprätthålla våra kunders och egna krav på slutprodukterna.

Rubi ska också utforma sina produkter, processer och tjänster på ett sätt som inte utgör fara för människor och miljö.

Självklart följer vi lagen, annars får vi problem. Genom utbildning ger vi vår personal möjlighet att positivt påverka och utveckla miljöarbetet.

Det är precis så anvarsfullt vi vill ha det och idag är vi 
certifierade enligt  ISO9001 och ISO14001.